Sygdom

Syge børn:

Syge børn modtages ikke i dagtilbuddet.

Reglerne for fremmøde er bl.a. fastsat med henblik på at begrænse smitteoverførsel. Hvis barnet har feber, eller hvis det er så dårligt, at det ikke kan deltage i de daglige aktiviteter, kontaktes forældrene og anmodes om at afhente barnet.

Barnet skal være raskt (feberfri mindst 1 døgn) og i stand til at deltage i dagtilbuddets aktiviteter – både ude og inde - før det kan starte i dagtilbuddet igen efter en sygdomsperiode.

Forældrene bedes kontakte dagtilbuddet med besked om barnets sygdom, samt (ved længere tids fravær) umiddelbart inden tilbagevenden med henblik på at udveksle relevant information.

Se evt: www.sygeboern.dk eller www.sundhedsstyrelsen.dk

Spritdispensere

Ved hver indgang hænger der spritdispensere for at undgå smitte - som vi henviser til at bruge når I kommer og gå.

Allergi:

2,2 % af alle nyfødte i Danmark udvikler mæskeallergi, men langt de fleste er vokset fra det i 3-årsalderen.

Sundheds- og Levnedsmiddelstyrelsen fraråder, at børn sættes på mælkediæt uden forudgående lægeundersøgelse, da tilfældige kosteksperimenter kan føre til fejl- og underernæring.

Ved anmodning om, at én eller flere fødegrupper udelukkes fra barnets kost, skal en lægeudtalelse foreligge. Undtaget herfor er fødevarer, som afvises af religiøse årsager.

Medicin:

Dagtilbuddet må udelukkende påtage sig medicingivning, når der foreligger en kronisk lidelse, som f.eks. astmatisk bronkitis og feberkramper. I sådanne tilfælde skal pakningen være påhæftet barnets navn, samt instruks for medicingivningen.

Hvis barnet efter sygdom stadig behøver medicin, skal denne som hovedregel gives uden for det tidsrum, barnet er i institutionen. Reglen kan fraviges ved gensidig aftale.

Får barnet penicillin, kan det modtages efter 2 dages behandling, forudsat det er raskt nok til at deltage i de daglige aktiviteter.

Lus:

Findes lus hos et barn, kontaktes forældrene med henblik på at starte behandling hurtigst muligt.

Barnet kan modtages i dagtilbuddet, når det er i behandling. Det er vigtigt at følge instruksen på specialshampooen, og efterbehandle som anført. Ved gentagne luseangreb henvises til sundhedsplejersken.