LÆREPLAN
Publiceret den 7. maj 2012

1. Læringsmål ved overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Personlige og sociale kompetencer.

Udvikle sproget og kommunikative færdigheder.

Stifte bekendskab med og tilegne sig viden om kultur.

Stifte bekendskab med og tilegne sig viden om natur.

Det praktisk musiske.

Krop og bevægelse.