Motorik og bevægelse

Motorik og bevægelse er en stor del af hverdagen. De planlagte og spontane aktiviteter foregår både ude og inde. Vores legeplads indrettet med motoriske udfordringer både i vuggestuen og i børnehaven. Indedørs er der mulighed for stille finmotoriske aktiviteter og fællesrummet indbyder til fysisk aktivitet.

 

Kommunen gør en række tiltag for at opspore, forebygge og handle i forhold til at styrke børns motoriske udvikling så tidligt som muligt. Derfor har vi valgt at blive idrætscertificeret under DGI.

TrasMo

Guldborgsund Kommune har besluttet at alle institutioner skal anvender skemaet TrasMo - Tidlig registrering af sansemotoriske færdigheder hos børn i alderen 2 - 5 år.

Skemaet er et arbejdsredskab som bliver udfyldt efter behov eller en gang årligt. TrasMo  følger barnets motoriske udvikling over en tid, så det sikres, at en forsinket udvikling bliver opdaget og udredt tidligt. Forældrene vil blive præsenteret for skemaet ved forældresamtaler.

Institutionens motorikansvarlig er Nanna.