Alkoholpolitik

Alkohol/misbrugspolitik

Målet med alkohol/misbrugspolitikken er at sætte fokus på alkohol og misbrug i institutionen, samt at formulere en alkohol/misbrugspolitik, som har barnet i centrum.

Vi ønsker med alkohol/misbrugspolitikken at være bedst muligt forberedt på at hjælpe børn som mistrives p.g.a. alkohol og misbrugsproblemer i familien.

Alkoholpolitik ved arrangementer i institutionen:

Vi har ingen alkohol i institutionen heller ikke ved arrangementer.

Handleplan for mistanke eller konkret viden om alkohol/misbrug i hjemmet.

I forbindelse med denne problemstilling.

Observer og iagtag  om barnet har ændret eller har en bekymrende adfærd

Samtale med forældrene om bekymring for barnet – om alkohol/misbrugets betydning for barnet.

Der   vurderes   ud fra hvert enkelt tilfælde.  Problemstillingen   vendes  med institutionenslederen, inden kontakten etableres.

Der afholdes derefter en forældresamtale, hvor vi gør opmærksom på vores bekymring og observationer, og  om nødvendigat ser vi os nødsaget til at gå videre med vores observationer.

Hvis behovet er der henvises til Center for Afhængighed.

Handleplan i forhold til barnet.

  1. Vi tager barnets situation med på koordinerende møde, hvor vi søger ekspertise hos andre faggrupper.

  2. Vi er ekstra opmærksomme overfor barnet og dets adfærd. Vi bestræber os på at barnet har en voksen det kan betro sig til og komme til.

   Hvor det er tilladt, at være ked af det, og snakke hvis der er behov for det. Give barnet nogle gode rammer mens det er i institutionen.

   Handleplan hvis en påvirket forældre vil hente sit barn.

  3. Hvis en forældre møder påvirket op for at hente sit barn, skal personalet vurdere, om hjemtransporten kan foregå på forsvarligvis.

  4. Er dette ikke tilfældet, forslår personalet den pågældende forælder, at der ringes efter en taxi (om nødvendigt på institutionens regning)

  5. Agter den pågældende forælder forsat selv at køre, tilkalder personalet politiet.

   Forslag til start replik: ” jeg synes du virker påvirket, og derfor bør du ikke køre, skal jeg ikke ringe efter en taxi”

   Ved benægtelse: ” det er muligt du har ret, men du virker påvirket og det er derfor min pligt, at forhindre dig i at sætte dig bag rattet. Du skal være klar over, hvis du sætter dig i bilen og køre med barnet ringer vi til politiet”

   Forholdene i hjemmet vurderes.

  6. Hvis der ikke er nogen ædru person hjemme, og den berusede forælder vurderes at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, meddeler personalet, at barnet ikke må komme med, og forvaltningen kontaktes med henblik på at aftale nærmere omkring pasning af barnet.

   Videre forløb:

 1. Personalet noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt.

 2. Institutionsleder orienteres så hurtigt som muligt, og denne tager stilling til, om forvaltningen skal underrettes.

 3. Der skrives en underretning til forvaltningen, hvis forældre er mødt berusede op for at hente børn, med mindre det er første gang, og personalet uden videre har kunnet få dem til at indse det uholdbare heri.

 4. Der skrives en underretning til forvaltningen, hvis det har været nødvendigt at tilkalde politi, og hvis forældrene har udvist voldlig eller truende adfærd.

  Handleplan i forhold til mistanke om alkoholproblem/stofmisbrug hos kollega.

  1. Ved mistanke om alkohol eller stofmisbrug hos en kollega er det vigtigt, ,at handle, ved at tilkendegive sin bekymring overfor SR eller lederen. Det er vigtigt ikke at bagatellisere tingene, men stole på sin egen intution.

  2. Ved konfrontation med kollegaen er det vigtigt, at forsøge at skabe en god dialog, hvor man er opmærksom på at formulere sig venligt, men samtidig vise sin bekymring     Hvis det er nødvendigt henvises til Center for Afhængighed.