Pædagogisk praksis

Vores tilgang til det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i mødet med det enkelte barn. Det betyder at vi ser barnets individuelle behov og deres kompetencer.

Det vil sige at for at behandle alle børn lige skal vi behandle børn forskelligt.

Vi anbefaler at I går på www.såladdogbarnetgøredetselv.dk og ser denne lille film som inspiration fra Århus Kommune. 

Afhentning

Hvis det ikke er jer som forældre der afhenter skal personalet informeres. Vi må ikke udleverer barnet uden jeres samtykke.

Inden evt. søskende skal afhente skal vi i samråd have aftalt, om søskende er minimum 13 år og ansvarlige nok til at have dette ansvar.