Sprog

Vi arbejder ud fra Guldborgsunds Kommunes anvisninger om følgende:

Sproget er et redskab til at kommunikere og tænke med - barnet bruger sproget til at komme i kontakt med andre, og når det deltager i leg eller anden form for samvær.Et alderssvarende og velfungerende sprog er en væsentlig forudsætning for barnets sociale, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, og det har vist sig, at det tidlige sprog også har afgørende betydning for barnets senere læseindlæring og forståelse for skriftsproget.

Sproget kommer ikke af sig selv, men udvikles når barnet er i samspil med andre.

Forældre og andre nære personer spiller naturligvis den største rolle for barnets sprogudvikling, men samvær og gode relationer til pædagoger/dagplejere og andre børn i dagtilbuddet har også en stor betydning for, hvordan barnet tilegner sig sproget.Kommunen gør en række tiltag for at opspore, forebygge og handle i forhold til at styrke børns sproglige udvikling så tidligt som muligt.

  • I dagtilbuddene arbejdes der efter de pædagogiske læreplaner, hvor et af temaerne er SPROG.
  • Børnehaven vurderer om barnet har behov for en 3 årig sprogvurdering og/eller en 5 årig sprogvurdering.  Sprogvurderingen indeholder en forældre-del og en pædagog-del. Forældre-delen består af en række spørgsmål omkring barnets ordforråd og længden af barnets sætninger. Pædagog-delen består bla. af opgaver om historiefortælling, rim og remser og begreber.

 

  • Institutionen bruger observationsmaterialet TRAS – Tidlig Registrering Af Sprogudvikling-, som er et værktøj  for alle børn imellem 2 og 5 år. TRAS følger barnets sprogudvikling over en tid, så det sikres, at en forsinket sprogudvikling bliver opdaget og udredt tidligt.

 

  • Alle dagtilbud har et tværfagligt samarbejde med talekonsulenter fra PPC, som yder faglig og konsultativ rådgivning og vejledning til forældre og personale om afdækning og afhjælpning af et barns tale-hørevanskeligheder, samt taleundervisning efter behov.

 

  • Institutionens Sprogansvarlige er Janni og Bisera.