Uddannelsesplan

Sundby Børnehus modtager studerende fra SOSU ( PAU, pædagogisk assistent uddanelse ) og University College Sjælland ( pædagoguddannelsen ).

Vores gennerelle forventninger til de studerende, der skal i praktik i huset er at:

  • deltage i personalemøder, sommerfest, lysfest, generalforsamling samt pædagogisk weekend
  • varieret mødeplan