Bevægselspolitik

Bevægelsespolitik

Vision

(hvad vil I gerne se, der er sket efter f.eks. 3 år?)

-       At skabe en livslang bevægelseskultur hos børnene, ved at inddrage leg og bevægelse i det pædagogiske fællesskab.

Værdigrundlag

(Hvilke værdier ønsker I at bygge på)

Nævn gerne 3 konkrete værdier

-       Glæde ved leg og bevægelse.

-       Fællesskab.

-       Trivsel og udvikling.

 

Bevægelsespolitikkens formål

(hvorfor sætter I idræt, leg og bevægelse i gang?)

-       At sætte fokus på bevægelse og sundhed.

-       At styrke fællesskabet og børnenes fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling.

-       Glade børn i sunde venskaber.

-       Alle børn har krav på succesoplevelser for at styrke selvværdet.

-       Vi vil bruge pædagogisk idræt som metode til at opnå vores mål

Succeskriterier

(målbare og konkrete)

-       Børnene viser glæde ved bevægelseslege og aktive voksne, som giver børnene lyst, glæde, energi og succes ved at indgå i bevægelseslege med hinanden.

-        Børnene udviser interesse og deltager aktivt.

-        Personalet er gode rollemodeller.

-        Børnene også uden for institutionen viser glæden ved bevægelse.

-       At vuggestuen og børnehaven arbejder på tværs for fælles leg og bevægelse.

-       Voksne der er synlige og aktive deltagere.

Indsatser

(hvordan vil I opnå det?)

Gerne konkrete handlinger

-       Samarbejde med DGI.

-       Planlægning.

-       Aktiviteter ud fra en fast månedsplan, som altid er tilgængelig på hjemmeside, Mit Guld, og entrenet.

-       Samarbejde med lokale foreninger, forældre, gymnastikforeninger, spejdere, håndboldklub og brydeklub samt dgi.

-       Information til forældre om vigtigheden af leg og bevægelse og opfølgning på forældremøder.

-       Søg inspiration hos kollegaerne.

-       Vi som personale tænker idræt, leg og bevægelse, ind i de 6 læreplanstemaer.

      -    Iagttagelsesskema DGI

 

      -    Statusbeskrivelser

 

-       Video og foto dokumentation

-       Bevægelsespolitikken vil indgå i medarbejdersamtaler samt ved nyansættelser. 

Dokumentation/evaluering

(hvordan måler vi den indsats, vi beskriver?) –

Gerne i relation til succeskriterierne

-       Dokumentation på ”Mit Guld”, hjemmeside og entre net ved hjælp af billeder, tekst og video.

-       Evaluering foretages løbende på hvert andet personale møder og sammen med forældre bestyrelsen.

Forankring og opfølgning

– f.eks. fast punkt på personalemøder

-       Personale møder.

-       Punkt på årlig pædagogisk dag.

Samarbejdspartnere

-       Lokale foreninger.

-       DGI.

-       Forældrebestyrelsen.